Een Participatiewet levert geen vloer op wegens terugvordering. Het kan zijn daarom essentieel de tegemoetkoming rechtmatig toe te kennen en verstandig geen beëindigingen met terugwerkende kracht in te voeren. De vergoeding is immers nauwelijks bijstand maar een re-integratievoorziening.De klantmanager registreert de tegemoetkoming uiterlijk een 2… Read More